Hiánypótló, személyre szabott

A pilisvörösvári református gyülekezet Fecskefészek Tanodája 2014 óta működik. A délutáni tanulássegítő, készségfejlesztő és közösségépítő programok a HEKS svájci protestáns segélyszervezet finanszírozásával valósulnak meg. Az április 20-i nyílt napon jártunk.

„A tanoda hosszútávú célja, hogy a programban részt vevő gyerekek sikeresebbek legyenek az iskolában, befejezzék az általános iskolát, tovább jussanak középiskolába, és hosszú távon sikeresen lépjenek majd ki a munkaerőpiacra. Rövidtávon ehhez a szociális helyzetből eredő hátrány kompenzációja a cél, a tanulási készségek fejlesztése. Ebben segítenek a játékos foglalkozások.” – mondta Bihari Gabriella, a tanoda szakmai vezetője.A – jelenleg tíz – hátrányos helyzetű diákkal a munkatársakon kívül önkéntesek is foglalkoznak, de a gyülekezet tagjai is segítenek, például a több ízben megtartott Szimpla Háztáji Piacon megszervezett adománygyűjtő főzéseken való részvétellel, vagy a tanodai foglalkozásokra elkészített ennivalóval.

Balogh Sándor lelkész igei köszöntőjében a Máté 20.-ban olvasható királyi menyegzőt idézte: a menyegzőre a meghívottak nem jöttek el, így a király elküldi az utak mellé a szolgáit, hogy mindenkit hívjon be – „ezt szeretnénk, hogy megteljen a lakodalmas ház, magunkat szolgáknak tekintjük, akiket a menyegző szervezői, valójában az Úristen kiküld, hogy hívjuk az embereket a mennyek országába” – mondta.

A játékos készségfejlesztést is figyelemmel kísértük: az olyan egyszerűbb feladatokról, mint az egyszerre, ritmusra tapsolás, haladtunk a nehezebb kihívásokig: a játékosított szorzótáblatanulás során a társasjátéktáblává lényegülő padlóköveken előrébb, az léphetett aki leghamarabb tudta egy szorzás megoldását. A legizgalmasabb talán a „Laufdiktat” nevű kihívás volt, a terem egyik sarkában kitett szöveget kellett részenként memorizálva a terem másik sarkában leírni.

A szólánc és az activityből ismert körülírás után újabb kreatív reflexióra késztető program jött: az „ez nem egy…”-játék. Ebben valaki körbead például egy pingpongütőt a következő mondattal: „Ez nem egy pingpongütő, hanem egy palacsintasütő.” A következő pedig újabb asszociációt talál ki a tárgyra, rálicitálva az előzőre.

A foglalkozást kávéval, süteményekkel és pogácsával zártuk, a gyülekezet felajánlásából.  „Hiánypótló, hogy ennyire személyre szólóan, kis közösségben foglalkoznak a gyerekekkel, hiszen ilyen egyéni figyelemben, fejlesztésben máshol nem részesülnek. Úgy láttam, a tanodában egyszerre van jelen a képességfejlesztés és a személyiségfejlesztés: az iskolai anyag játékos átismétlése és a fantázia, a kézügyesség, a matematikai képességek és más képességek fejlesztése itt olyan égkörben zajloi, ahol láthatóan jól érzik magukat, otthon érzik magukat. Ezt példaszerűnek tartom.” – mondta kérdésünkre a nyílt nap végén Gromon István, Pilisvörösvár polgármestere, aki szintén részt vett a rendezvényen.

A Pilis TV is ott járt:

Mi az, hogy tanoda?

 „Civil vagy egyházi szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, hátránykompenzáló kezdeményezés, amely autonóm módon használt közösségi színtéren valósul meg. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.”