A fő elvárás a nyitottság

Református gyülekezeti bázissal működő tanodák nyíltak országszerte, ahol főleg hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak segítenek a felzárkózásban. A munkában a gyülekezetek lelkipásztorai, presbiterei is részt vesznek, és olyan tanoda is van, ahová református cigány szakkollégisták is járnak segíteni. Nagy Krisztinával, a Magyarországi Református Egyház (MRE) uniós finanszírozású felzárkózási programjainak vezetőjével beszélgettünk

– Kiken és hogyan segít egy tanoda?

– Elsősorban hátrányos helyzetű, főleg cigány diákok tanulását segítjük. Tanodáinkban nem a házi feladatot oldjuk meg a gyermekekkel, hanem a kompetenciáikat erősítjük. Tanulóinknak vannak szocializációs és tanulási nehézségekből fakadó hiányosságaik is: egy ötödikes fiú például az elsős ismereteknél volt lemaradva matematikából. A tanodákban kiscsoportos foglalkozásokat tartunk, így több figyelem jut egy-egy diákra. Minden feladatnak megvan az értelme, haszna, ami segíti az ott tanuló diákokat: az uzsonna utáni készségfejlesztő játékok, sportfoglalkozások egyik célja például a mozgáskoordináció-fejlesztés.

– Mitől lesz református egy tanoda?

– Valamennyi tanodánk gyülekezeti bázisú, hitéleti tevékenységet is végző intézmény, amelyek életében aktív szerepük van a helyi lelkészeknek is. Van, ahol a lelkész bibliodrámát tart a gyerekeknek, van, ahol az ünnepkörökhöz kapcsolódó foglalkozásokat szerveznek, és olyan hely is van, ahol a lelkipásztor vagy a presbiterek, gyülekezeti tagok a tanodás gyermekek mentorai. Van olyan tanodánk, ahol havonta egy-egy gyülekezeti tag beszél a munkájáról, hivatásáról, annak szépségéről és nehézségéről is. A mentoroktól nem azt várjuk, hogy képzett pedagógusok legyenek, hanem azt, hogy nyitottak legyenek a gyermekekre. Több helyen infrastrukturálisan is kapcsolódik a helyi református gyülekezethez a tanoda: van, ahol gyülekezeti teremben vagy a helyi református iskolában működik az intézmény. Az egyik helyen az egyik presbiter az a – más helyeken csak háziasszonynak hívott – személy, aki uzsonnát készít a gyermekeknek és törődik velük. Tanodáink a református értékrendet közvetítik.

– A tanuláson túl vannak-e programjaik a gyerekeknek?

– A napi foglalkozások mellett félévente kirándulásokat is szerveznek a tanodák. Vannak csendesnapok, táborok, és minden tanoda ellátogat valamelyik református szakkollégiumunkba is.

– A szakkollégisták közül vannak mentoraik?

– Van kapcsolata a cigány szakkollégiumainknak és a tanodáinknak. Például a Komádiban és a Biharkeresztesen működő tanodáinkba rendszeresen el fognak járni a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatói, hogy segítsenek az ott tanuló diákoknak. Földrajzilag ez az észszerű, távolabbi településeken ez sajnos nem kivitelezhető.

Hegedűs Márk

Egyre több a református tanoda Magyarországon

Biharkeresztesen, Dencsházán, Du­naszekcsőn, Jándon, Kisszekeresen, Komádiban, Okányban, Sellyén, Szatmárcsekén és Szendrőn nyílt református tanoda az uniós (EFOP 3.1.1.-15) program keretében. De más finanszírozásból tanoda típusú, református hátterű program fut még Büssüben, Kiskunhalason, Pátkán, Piliscsabán, Pilisvörösváron, Vilmányban, Véménden, Verőcén és a fővárosban is. A tíz új tanoda 2019 elejéig biztos működni fog, de már most keresik a lehetőségét, hogy a pályázat lezárulta után is folytathassák szolgálatukat.