Cigánymisszióban Somogyországban - lelki élménydömping

Két éve került a magyaratádi missziói körzetbe, azóta hét település zömmel mélyszegénységben élő családjai közé próbálja elvinni az örömhírt. Mivel e térségben meglehetősen sok cigány él, óriási a lelkipásztor feladata, felelőssége. Kálmán Csaba lelkész azt vallja: a diakónia az evangélium előszobája. Hogy ez mennyire igaz, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az óvodai és az iskolai hitoktatás során tapasztalt lelki élménydömping, egy-egy család- és egészségnap, a missziói körzet oktatási intézményeibe járó gyermekek ajándékosztó karácsonyi gálája az igali iskolában, vagy a baglaspusztai cigányokkal közösen rendezett fergeteges farsangi bál.

– A cigánymisszió spontán indult, és miután megbíztak a vezetésével, mind az egyházmegye, mind az egyházkerület mellénk állt. Ez kiegészül a svájci protestáns egyházaknak a cigányság felzárkóztatását célzó támogatásával, a pályázatukon (HEKS) nyert forintokkal. Ez az összeg kizárólag közösségépítésre, az életmód, életvitel javítására, valamint tanodajellegű, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások szervezésére, lebonyolítására fordítható – summázza Kálmán Csaba, aki tágabban abban az aprófalvas, kétszáznegyvenhat településből álló Somogyországban szolgál, amelynek nemcsak ez a része, hanem az egésze missziós terület.

– Szerintem a hátrányos helyzetű településeken valósítható meg az igazi misszió. Ott, ahol nem elég Isten Igéjét hirdetni és a sákramentumokat kiszolgáltatni, hanem ahol a létbizonytalanságban élő emberek élethelyzetén kell változtatni – folytatja a lelkipásztor, aki számos pozitív példáról számolhat be a közösségszervezés, a segítségnyújtás, az emberség terén. Elég, ha csak azt emeljük ki, hogy büssüi védencei miként fogtak össze, amikor a gyámhivatal a szociális körülmények miatt nem akart hazaengedni egy anyát és újszülöttjét.
– Jó volt látni, mi mindent megtettek azért a büssüi cigányok, hogy az asszony hazatérhessen a kórházból. Közösen kimeszelték a házat, összehordták az ágyneműt, és pénzt is gyűjtöttek, hogy kelengyét vegyenek a kicsinek és legyen mit ennie az anyának, akinek a férje börtönben ül – meséli Kálmán Csaba, aki máskor is megtapasztalta az összefogást.

Az oktatás területén kiemelt cél, hogy a missziós körzetben lévő óvodákban, iskolákban fakultatív, illetve órarendi hittanórákat tartsanak. Így hároméves kortól tizennégy éves korig folyamatosan hallhatnak Isten országáról a gyerekek. Természetesen arra törekszenek, hogy minél több fiatal kezébe szakmát adjanak a nyolcadik osztály elvégzése után.
Kálmán Csaba örömmel számol be arról, hogy a körzeten belüli intézményvezetők, pedagógusok és polgármesterek egyaránt partnerként állnak az ügy mellett, és számos önkéntest is sikerült bevonnia a missziós munkába. Sokat tanul Somos László kaposfői katolikus paptól is, aki régóta pártfogolja a környékbeli cigányokat. A közös farsangi bálra önálló műsorral érkeztek a kazsoki és a büssüi romák, és evangéliumi énekeket tanítottak a résztvevőknek.

Csaba bá – ahogy a fiatalok hívják a lelkipásztort – azt mondja, az ökumené ebben a formában elfogadott, hatékony evangelizációs eszköz. Meggyőződése, hogy a felekezeti különbözőségek helyett a kapcsolódási pontokat és az egylelkűséget kell keresniük azoknak, akik misszióra vállalkoznak.

A történelmi egyházak megújulásának egyik kiváló lehetősége
a cigánymisszió, hiszen a tradicionális elemekre kell speciális,
új formát építeni.

A magyaratádi lelkipásztor élni és szeretni tanítja a helybelieken kívül a kazsoki, a büssüi, a somogyszili, az igali, a ráksi és a patalomi híveket, és mindeközben a hit titkaira is ráirányítja a figyelmet. Erre az emberpróbáló, ám nemes feladatra szegődött, tudva, hogy a történelmi egyházak megújulásának egyik kiváló lehetősége a cigánymisszió, hiszen a tradicionális elemekre kell speciális, új formát építeni. És hogy hatékonyabb legyen a lélekmentés, a Zsinat által elfogadott cigánymissziós stratégia részeként sajátos liturgia és énekeskönyv is készül, valamint azt is végiggondolják, hogyan tudják a cigányság igényeihez igazítani az igehirdetés hagyományos kereteit.

Lőrincz Sándor

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja virágvasárnapi számában.

Tekintse meg galériánkban a büssüi ovis táborban és a büssüi projektről készült képeket!

A missziói körzet honlapja.