Mindannyiunkat összekötnek az értékek

Interjú. Jó példákat, módszereket is tanulhatnak az október végi országos cigánymissziós konferencia résztvevői. A szervezők várják azokat a gyülekezeteket, amelyek a romamisszió felé szeretnének nyitni. A részletekről Tóth Anita cigánymissziós referenssel beszélgettünk.

– Mi lesz az idei konferencia témája?

– Fő témánk az érték lesz. Először személyes életünk értékeiről beszélünk egyes életutakat bemutatva, majd a helyi értékekről, a közösség értékéről lesz szó. Végül eljutunk a spirituális értékekhez, amelyek szerintem mindezeket összefogják. Minden résztémát személyes utakkal, bizonyságtételekkel szeretnénk feldolgozni. A konferenciánk igei mottója is ezt üzeni: „Mert gyönyörködik benned az Úr…” (Ézs 62,4)

– Miért fontos az értékről beszélni egy cigánymissziós konferencián?

– Azt valljuk és azt szeretnénk, ha minél többen tudnák cigány testvéreink közül is, hogy Isten szemében mindenki értékes. Értékességünk alapja, hogy Isten teremtett, a saját képére formált és értékesnek lát minket. Mindannyian máshogy hordozzuk és bontjuk ki az értékeinket. Más és más szubkultúrából, faluból, városból származunk, van, aki kevésbé jól szocializált közösségben éli mindennapjait. Konferenciánk célja, hogy megtaláljuk az értékeinket, rácsodálkozzunk egymás gazdagságára és felismerjük, mi az, ami összeköt bennünket. Segíteni szeretnénk cigány testvéreinknek, hogy még tudatosabban megéljék a spiritualitásban rejlő értékességüket. Feltesszük a kérdést, hogy Jézus vajon hogyan tekint rám, hogyan látja az életemet, az értékeimet. Az ige azt mondja, hogy egyek vagyunk Krisztusban, aki új életre hív, amelyben rengeteg ajándékot, értéket készített el számunkra. Ezt szeretnénk a figyelem középpontjába állítani konferenciánkon.

NÉVJEGY

Tóth Anita szeptember óta dolgo­zik az Országos Református Ci­gány­misszió referenseként, a posz­tot Nyeső Ág­nes lelkésztől vet­te át. Tóth Anita ko­rábban a civil- és a közszférában is dol­gozott. Civilként jogvédelemmel és közösségfejlesztő programok szervezésével foglalkozott, mindig a leghátrányosabb településeken. – Hívő keresztyén cigány családból származom, tehát magam is cigány vagyok, két gyermekem van. Fontos volt számomra, hogy olyan munkát végezzek, ahol a segítségen túl a ro­ma közösségekben az evangélium hirdetését is elősegíthetem. A mun­kám legfontosabb célja, hogy az Ige minél több emberhez eljusson – vallja a cigánymissziós referens.

– Kiket várnak a rendezvényre?

– Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Elsősorban persze azokra a közösségekre számítunk, ahol, Istennek hála, a cigány testvérek már jelen vannak a református gyülekezetekben – akár integráltan, akár külön cigány gyülekezetként. A forma most nem releváns, a lényeg, hogy elindult valamiféle gyülekezeti hitélet a romák körében is. Érdekes lehet a konferencia azoknak is, akik eldöntötték, hogy nyitnak a helyi cigányság felé: ők például abban kaphatnak segítséget, hogyan szólítsák meg a romákat. Várjuk a lelkészeket, gyülekezeti tagokat, akik szeretnének jó gyakorlatokat látni olyan gyülekezetekből, ahol már sikerült romákat behívni a közösségbe. A konferencia abban is segíthet, hogy a résztvevők látleletet kapjanak arról, hogyan definiálják önmagukat a cigányok ma Magyarországon. Ezt jó tudni akkor, amikor a misszióról gondolkodunk.

– Milyen költségei vannak a programnak?

– Részvételi díj nincs, október 26–28. között Berekfürdőn, a Megbékélés Házában tartjuk a konferenciát. Aki eljön, annak étkezést és szállást is adunk. Korlátozottan arra is van mód, hogy útiköltséget térítsünk. Ha például valamelyik gyülekezet buszt bérel, hogy többen tudjanak jönni, és ennek a kifizetése nehézséget okoz, akkor bizonyos kereteken belül tudunk segíteni. Jelentkezni a toth.anita@reformatus.hu címen lehet október 14-ig.

Hegedűs Márk
Fotó: Kalocsai Richárd

Az interjú megjelent a Reformátusok Lapja 2018. október 15-i számában.