Felhívás Diakóniai Díjakra történő felterjesztésre

A Magyarországi Református Egyház fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának kitüntetés formájában való elismerését. E célból a Zsinat a 2006. évi őszi ülésén megalapította a Juhász Zsófia és a Kiss Ferenc díjakat. A Juhász Zsófia díjjal az intézményes diakóniai szolgálatot, a Kiss Ferenc díjjal a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot kívánja elismerni.

A Kiss Ferenc díjra és a Juhász Zsófia díjra történő felterjesztéseket az alábbiak szerint lehet benyújtani:

1. „Kiss Ferenc díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett gyülekezeti diakóniai szolgálatért.

A kitüntetésre az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés 300.000 Ft összegű díjjal jár együtt.

2. „Juhász Zsófia díj” – a Magyarországi Református Egyházban végzett intézményes diakóniai szolgálatért.

A kitüntetésre az terjeszthető fel, aki a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén.

Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés 300.000 Ft összegű díjjal jár együtt.

A kitüntetettekről a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat tavaszi ülése dönt. Az ünnepélyes díjátadásra a Zsinat őszi ülésén kerül sor.

Minden felterjesztésnek tartalmaznia kell:

  • a felterjesztett személy nevét és elérhetőségeit (lakcím, telefonszám),
  • azon gyülekezet, ill. intézmény nevét, ahol szolgál, ill. szolgált
  • a felterjesztés részletes indoklását (max. 3 oldalban),
  • a felterjesztő nevét és elérhetőségeit (cím, telefonszám).

A felterjesztések benyújtási határideje: 2020. február 28.

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton is egyaránt kérjük eljuttatni az alábbi címekre:

MRE Diakóniai Iroda

            1146 Budapest

            Hungária krt. 200.                        

E-mail cím: beszterczey.andras@diakonia.hu

Tel.: 06-1-460-0747

Fotók: Hajdú D. András