A Cigánymisszió munkatársai


Nyeső Ágnes, országos cigánymissziós referens
e-mail: nyeso.agnes@reformatus.hu
tel.: +36 1 4600 700; mobil: +36 30 269 4524

Országos cigánymissziós referensként feladatom az egyházban folyó cigánymissziós munka segítése, és az egyház cigánymissziós stratégiájához tartozó cselekvési terv megvalósítása (melyről itt és itt olvashat). Ennek érdekében konferenciákat, képzéseket, szakmai műhelyeket szervezek, szakmai anyagok elkészülését és közzétételét koordinálom – mindezekkel támogatva a gyülekezeti cigánymisszós szolgálatokat.


Dani Eszter, misszióiiroda-vezető
e-mail: dani.eszter@reformatus.hu
tel.: +36 1 4600 700; mobil: +36 30456 6984

Az egyházközségekben, egyházmegyékben és egyházkerületekben végzett – az illetékes vezető tisztségviselők és testületek által irányított – missziói tevékenységeket folyamatosan figyelem, számbaveszem az elnöki (esperesi és püspöki), valamint a szakelőadói jelentések alapján, s összegezem. A missziói törvény (1995. évi II. tv.) alapján a Zsinat és a Zsinati Tanács hatáskörébe tartozó missziói feladatok ügyeit rendezem, segítem és koordinálom.


Káli-Horváth Kálmán, szakmai vezető
e-mail: kali.horvath.kalman@reformatus.hu
mobil: +36 30 425 4703

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium (RefoRom) szakmai vezetőjeként dolgozom. Feladataim közé tartozik a szakkollégiumban folyó szakmai és közösségi élet tervezése, szervezése. A szakkollégium profiljának kialakításakor és annak jövőbeni fejlesztésekor képviselem a szakkollégium művészeti arculattal történő gazdagítását.


Naszádi Krisztina, projektkoordinátor
e-mail: naszadi.kriszta@reformatus.hu
mobil: +36 30 985 2213

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS projektkoordinátoraként dolgozom, amely támogatja a magyar református gyülekezetekben folyó cigánymissziós munkát. Segítek a projektek elkészítésében, a futó programok munkatársainak képzéseket és tereplátogatásokat szervezek. Igyekszem válaszolni a projekttel kapcsolatos kérdésekre, látogatom a helyszíneket és én tartom a kapcsolatot a svájci központ képviselőjével. Ha időm engedi, szívesen írok a ciganymisszio.reformatus.hu honlapra is.


Dezső Attila, kommunikációs munkatárs
e-mail: dezso.attila@reformatus.hu
mobil: +36 30 425 3103

Feladataim közé tartozik a cigánymissziós honlap tartalmainak szerkesztése és menedzselése, sajtófigyelés, kapcsolattartás a média munkatársaival, valamint a cigánymisszió eseményeinek dokumentálása. Mindezek mellett a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium, valamint a Budapesti Református Cigány Szakkollégium kommunikációjáért is én felelek. Munkakörömbe tartozik a Cigánymisszió, valamint a Szakkollégiumok közösségi média-megjelenésének felügyelete, tartalomgyártás, illetve az intézmények különböző eseményeken történő képviselete.

Eperjesi Tamás, projektkoordinátor
e-mail: eperjesi.tamas@reformatus.hu
mobil: +36 30 958 5444

Az Európai Unió által támogatott, a nemzeti célokat meghatározó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázati kiírásán a Magyarországi Református Egyház (MRE) által elnyert program koordinálásában és szakmai tervének végrehajtásáért felelős munkatársként dolgozom. Közvetlen feladatom az egyház és a civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésének támogatása, a szemléletformálás és a közösségfejlesztés a roma és nem roma hátrányos helyzetű emberek, valamint a MRE intézményeinek és gyülekezeteinek a projekt által érintett munkatársai és a végrehajtásba bekapcsolódó potenciális segítők között. A programot a Magyar Szupervízorok és Szupervízor-Coachok Társaságával partnerségben valósítjuk meg.


Velkey Laura, programkoordinátor
e-mail: velkey.laura@reformatus.hu
mobil: +36 30 429 2813

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS programkoordinátoraként dolgozom. A roma inklúzió a református iskolákban program a későbbi inklúziós iskolafejlesztési programok és pályázatok megvalósításában kívánja segíteni a református általános iskolák munkáját. Részt veszek a programot előkészítő kutatás és pilot program lebonyolításában, képzések, szakmai műhelyek szervezésében, tartom a kapcsolatot az iskolákkal és a svájci iroda képviselőjével.


Gáspár Barbara, ügyintéző
e-mail:
gaspar.barbara@reformatus.hu
mobil: +36 30 653 8511

Az országos cigánymissziós referens munkáját segítem a lelkészekkel, közösségekkel, gyülekezetekkel való kapcsolattartásban, emellett szerepet vállalok a továbbképzések, konferenciák, megbeszélések, tereplátogatások, cigánymissziós szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátásában.