Összefogtak a protestáns cigánymissziók

Közös cigánymissziós módszertani kiadványsorozatot indít öt protestáns egyház, hogy tapasztalataik megosztásával segítsék a romák felzárkózását. A Találkozások című első füzetet kedden mutatták be Budapesten. Az összefogásban a református, az evangélikus, a pünkösdi, a baptista és a metodista egyház cigánymissziója vesz részt.

Az első füzetben az öt felekezet cigánymissziós vezetői írnak találkozásukról a cigánysággal, és vallanak a küldetésükről. A sorozatindító sajtótájékoztatón H. Kovács Judit, a Cigány Módszertani és Kutató Központ igazgatója arról beszélt, hogy a kutatóközpont és a sorozat célja olyan mintát mutatni, amelyet mind az egyház missziós munkatársai, mind pedig a világi szakemberek hasznosítani tudnak.
Bakay Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház cigánymissziós vezetője, a kötet egyik szerzője kiemelte: keresztény cigánymisszióról akkor beszélhetünk, ha az krisztusi elvek alapján működik, vagyis ha hangsúlyosan jelen van benne a szelídség, az alázat, a szolgálat és az önfeláldozás. A misszió célja "menteni és tanítvánnyá tenni az embert", azt a "testből, lélekből és szellemből álló embert, aki többnyire szegénységben él", és akit többnyire megfosztottak emberi méltóságától.  A cigánymisszióhoz "határátlépésre van szükség" - hangoztatta a lelkész, hozzátéve: Jézus ebben is példát mutatott, hiszen sokféle határt átlépett, a "legbátorítóbb" határátlépése pedig az átlépése volt halából az életbe.  Bakay Péter végül úgy fogalmazott, hogy a mai magyarországi egyházak hálásak lehetnek a cigányságnak, mert ők segítenek nekik újra megtalálni identitásukat.
Naszádi Krisztina, a Magyarországi Református Egyház cigánymissziójának munkatársa arról beszélt, hogy az egyházak specifikus feladata spirituális javakkal szolgálni a cigányságnak. Fontos, hogy a cigány emberek felismerjék, nem egy megvetett nép tagjai, hanem Isten gyermekei. Az integrációs programok is csak akkor működnek, ha a romák között vannak olyan partnerek, akiknek van jövőképük, akikben él a remény és hisznek a felzárkózás lehetőségében. Az egyházi közösségeket pedig segíteni kell abban, hogy befogadóvá váljanak.
Patkás Rita, a Magyar Pünkösdi Egyház részéről arra hívta fel a figyelmet, hogy bár számtalan kezdeményezés van a cigányok felzárkóztatására, ezek többsége nem kínál tartós megoldást. A cigánymisszió több évtizedes tapasztalatai alapján az viszont egyértelmű, hogy a megtérés gyökeres változást hoz a cigányok életében. A protestáns összefogás, a közös sorozat azt a célt szolgálja, hogy a cigánymissziók tapasztalatait a társadalom minél szélesebb körével megismertessék, hiszen - mint mondta - ezek a problémák mindenkit érintenek, valódi megoldást azonban keveset ismerünk. Az egész társadalomban változásra van szükség, mert a két oldalról felépített falakat két oldalról kell lebontani.
Kurdi Zoltán, a Magyarországi Metodista Egyház cigánymissziójának vezetője arról beszélt, a missziós munka során nemcsak adnak, hanem kapnak is. A cigány közösségektől sok mindent meg lehet tanulni, mint például a családok összefogását.
 A most induló, nyitott sorozat következő füzetei gyakorlati útmutatók lesznek, olyan témákkal foglalkoznak, mint az identitás keresztény szemmel, a Biblia tanítása a társadalom peremen élőkről, a gyermekek közötti munka, pénzkezelés és egészségmegőrzés.

 

Protestáns egyházak cigánymisszióinak közös küldetésnyilatkozata
Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt… (Filippi 2,3-5)
Krisztus példáját követve, a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református egyházak cigánymissziós munkatársai alázattal fordulunk a cigány nép felé, és erre bátorítjuk minden embertársunkat. Hitünkből és tapasztalatainkból fakadó meggyőződésünk alapján megosztjuk velük az egész életet átformáló Örömüzenetet, amely minden népnek egyaránt hirdeti a bűnös, elveszett életmódból való szabadulást. Hisszük, hogy a Krisztusba vetett hit alapján történő megváltás a megoldás a cigányság életében is.

forrás, kép: mti

Az evangelikus.hu beszámolója az eseményről itt olvasható.