Roma társadalomismeret továbbképzés indul Debrecenben

A DRHE Felnőttképzési Központja várja a jelentkezőket a szakirányú továbbképzésre.

A képzés oklevelet adó 4 féléves továbbképzés, amelyre azok jelentkezhetnek, akik pedagógusképzés képzési területen rendelkeznek legalább alapképzésben szerzett oklevéllel. A szakirányú továbbképzés elsősorban azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését várja, akik cigány/roma gyermekek oktatásával, nevelésével, ill. családjaikkal foglalkoznak.

A képzés főbb tantárgyai: A cigányság társadalomismerete, Kisebbségszociológia, Kisebbségi mentálhigiéné, Szociálpszichológia, Nevelésszociológia, Cigány/roma népismeret, Inkluzív pedagógia elmélete és módszertana, Cigány nyelv, Roma múzeumpedagógia, Szociológiai terepgyakorlat, Cigány/roma gyermekek az iskolai környezetben, Kommunikáció, Multikulturális társadalom/integrált nevelés.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Roma társadalomismereti szakember.
A képzés szakmai felelőse: Szabóné dr. Kármán Judit PhD tanszékvezető – DRHE Romológia Tanszék

A képzések költsége 100.000 Ft képzési költség (részletfizetési lehetőséggel) + 8.000 Ft regisztrációs díj/ félév.
Jelentkezés határidő: 2017. augusztus 22.


További információk:
DRHE Felnőttképzési Központ, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. fsz. 30.
+36-52-518560, +36-52-562
felnottkepzes@drhe.hu