Segítség a tanodai adminisztrációhoz

Tanodát működtetni nem könnyű. Bemeneti és kimeneti mérések, egyéni órarend, kötelező pályázati kommunikáció, indikátorok és mérföldkövek szigorú mutatóinak kell megfelelni azoknak, akik segíteni szeretnék a tanulásban az arra rászoruló diákokat. A református tanodák első országos konferenciája a szabályozások útvesztőjében segített eligazodni a tíz településről érkező tanodavezetőknek és munkatársaknak.

A Magyarországi Református Egyház által benyújtott pályázaton tíz tanoda nyert uniós támogatást, az ezek képviseletében megjelent pedagógusokat, lelkészeket és munkatársakat Nagy Krisztina, a zsinat pályázati csoportvezetője, Priksz Gábor projektmenedzser és Nyeső Ágnes országos cigánymissziós referens köszöntötte.

Egy rövid áhítat után az egybegyűltekkel Nyeső Ágnes ismertette a református cigánymisszió stratégiáját, mint a nagyobb képet, amelybe a református tanodák ágyazódnak. „Lehet a szolgálatunk diakónia, evangelizáció, vagy éppen tanoda, a hozzáállást az ember teremtett voltából fakadó értékessége kell, hogy meghatározza.” Ezzel a méltósággal szociális helyzettől, származástól, vagy bármilyen más körülménytől függetlenül mindenki rendelkezik, mi abban tudunk segíteni, hogy ennek a méltóságnak megfelelően éljenek. Evangéliumi reménységünk pedig arra bátorít, hogy emberileg reménytelennek látszó helyzetekbe is beleálljunk.

Miután részletezte a cigánymisszió szolgálatait a gyülekezetekben és az oktatásban, majd ismertette az országos programokat, közöttük az április 8-án esedékes országos imanapot, Priksz Gábor projektmenedzser vette át a szót, aki a tanodai pályázatok technikai hátterét ismertette. Tíz tanodára két éven át tartó projektjére nyert az MRE pályázata támogatást. A projektek november 1-én kezdődnek, december 1-től indultak meg a munkálatok és a toborzás, januártól pedig már zajlanak a programok.

A program előírásai között szerepel a kötelező nyilvánosság, amelynek keretében minden tanodának kötelező kommunikálnia a működéséről. Szintén fontos irányelv a tanodák berendezése és működtetése során a fenntarthatóság szempontjainak figyelembevétele.

Nagy Krisztina, az MRE zsinatának pályázati csoportvezetője hangsúlyozta: a tanodákra nézve kötelező heti húsz órás nyitva tartás. A legtöbb tanoda hétköznaponként négy órán át tart nyitva, néhány tanoda szombaton is tart programokat.

Prezentációjában hangsúlyozta: a zsinat igyekszik minél több adminisztratív terhet levenni a tanodák válláról, hogy a munkatársak a szakmai feladatokra és a tanulókra koncentrálhassanak, de így is sok helyben végzendő papírmunka vár rájuk.

Egy-egy tanoda 25-30 fővel üzemel. Közülük 70% rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 30% cigány származású, 49%-a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű kell, hogy legyen. Ezek megállapítására célszerű együttműködni az iskolákkal és a családsegítővel.

Mikor egy diák tanodába kerül, a tanoda együttműködési megállapodást köt a diák családjával. Innentől kezdve a tanuló rendelkezik egy egyéni dossziéval, amelynek része a félévente esedékes családlátogatások emlékeztetője, nyilatkozat a diák esetleges hátrányos helyzetű vagy rendkívüli rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülő voltáról és a származási hovatartozásról. ezenkívül minden diák kap egy egyéni órarendet és fejlesztési tervet és egy haladási naplót, amely kompetenciaterületekre bontva időrendben követi a tanuló fejlődését. Ehhez a munkatársak bemeneti, és kimeneti méréseket végeznek.

Ezen felül a szakmai dokumentáció részét képezi egy heti programterv (órarend), házirend, heti megbeszélések emlékeztetői. A tanodaprojekt időtartama három mérföldkőre bomlik, mérföldkövenként szükséges egy-egy szakmai beszámoló is az eredményekről. Az utolsó ilyen mérföldkő 2018 október 30.-ra esik, addigra hat tanodán kívüli programot kell megvalósítani, nyitott tanodai programokat 180 fő részvételével, mindezek mellett pedig természetesen sikeres egyéni fejlesztési terveket, szövegértési kompetencia keretében legalább 50%-os javulással. Fontos előírás, hogy egy tanodai projekt alatt maximum 30% morzsolódhat le. A programokon (sportesemény, kirándulás, nyári tábor) jelenléti ívet, fotódokumentációt kell végezni. A személyre szabott fejlesztési tervet a résztvevők legalább 70%-ának sikeresen kell teljesítenie.

A konferencia az EFOP 3.3.1-15 támogatásával valósult meg 2016. november 29-én a Magyarországi Református Egyház zsinati székházában.

 

Molnár Illés