Közös hajón

Debrecen adott otthont a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat háromnapos tanévnyitó konferenciájának szeptember 9. és 11. között.

A 2011-ben alakult hálózat tagjai között találunk evangélikus, görög- és római katolikus, illetve református intézményeket is az ország különböző egyetemi városaiban. Az idén ötödik születésnapját ünneplő Hálózat évnyitójához Mózes 5. könyvének 8.2. verse adta a mottót: „Emlékezz vissza az egész útra…”.

Az emlékezés és az közös ünneplés mellett az előretekintésről is szólt ez a három nap, már csak azért is, mert idén először nem öt, hanem hat intézmény alkotta a KRSZH-t: a házigazda debreceni WISZ mellett még egy református intézménnyel, a budapesti RefoRommal bővült a keresztény roma szakkollégiumok családja.

A pénteki megnyitón Mózes Áron, a házigazda szerepét betöltő Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatója, majd Szabó István püspök, az MRE zsinatának lelkészi elnöke mondott köszöntőt. Kocsi Fülöp Görögkatolikus püspök áhítata után Laborczi Géza, a KRSZH elnöke és Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere is köszöntötte a szakkollégistákat, munkatársakat és lelkészeket. A KRSZH születésnapi tortáját Langerné Victor Katalin, az EMMI helyettes államtitkára vágta föl.

Megduplázódott a roma fiatalok száma a hazai felsőoktatásban az utóbbi években: Balog Zoltán a konferencia előtt kifejtette: a negatív jóslatok ellenére sikerült elérni, hogy egyre több roma folytat felsőfokú tanulmányokat. A hálózatnak már több mint 250 diák a tagja, és a szervezet a tanulóknak olyan pluszt ad, ami korábban hiányzott az életükből. A miniszter – többek között a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat segítségével – egy olyan roma középosztály kialakulásában bízik, amely a többségi társadalommal jó együttműködésben, nem pedig a konfrontációban érdekelt. Balog Zoltán beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban a hazai roma közösség helyzete a mutatók alapján a szociális, az egészségügyi, az oktatási és a foglalkoztatási területen egyaránt javult. Példaként említette, hogy Magyarországon 50 ezer olyan roma család van, amelyeknél a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően a családfenntartónak először van munkahelye.

A múltba és a jövőbe egyszerre tekintettek a Balogh Róbert jánoshalmi református lelkész, a debreceni Wáli István Református Cigány szakkollégium volt hallgatója által vezetett alumni-beszélgetések. A volt szakkollégisták egybehangzó véleménye volt, hogy a szakkollégiumban megtapasztalt közösség diploma után is meghatározó: nemcsak az ott született kapcsolatok megmaradnak, de az ott megismert értékek is. Volt olyan diák, aki ateistaként került szakkollégiumba, de az ott megtapasztalt figyelem és empátia arra késztette, hogy lépéseket tegyen Isten felé.

A konferencia vissza-visszatérő témája az elhelyezkedés és munkavállalás kérdése volt, hiszen a szakkollégiumok egyik legfontosabb hosszú távú célja felsőoktatásból kikerülő hallgatók elhelyezkedése és a roma szakemberek „láthatóvá tétele” a munkaerőpiacon. Erről Nagy Krisztina, az MRE fejlesztési csoportvezetője beszélt részletesebben az „Úton a képzésből a munkába” elnevezésű, modellértékű gyakornoki programot ismertetve. A modellprogram 2015-ben a debreceni református cigány szakkollégiumban indult, és 15 hallgatónak tette lehetővé, hogy egy fejvadász cég segítségével 6-12 hetes gyakornoki programon vegyen részt a szakmájában. Mindezért a hallgató – a pályázat keretéből egy átlagos nyári diákmunkánál valamivel magasabb díjazást kap. A program sikeresen motiválta a diákokat, hogy a szakmájukban valós tapasztalatot szerezzenek, amely megkönnyíti majd a hosszabb távú elhelyezkedést is, a munkáltatók pozitív tapasztalatai pedig hosszú távon segíthetnek lebontani a cigányokkal kapcsolatos előítéleteket.

Az előadások és kerekasztalok után a hat szakkollégium diákjai és munkatársai megtekintették a debreceni Nagytemplomot, majd a kollégium múzeumában is tettek egy sétát. A nap végén pedig hivatalosak voltak Balázs János zongoraművész koncertjére. A huszonnyolc éves, több rangos szakmai díjjal kitüntetett virtuóz Liszt-darabok mellett, a cigány származású, tragikus sorsú zseni, Cziffra György kompozícióból is játszott, méghozzá olyan szenvedéllyel és alázattal, amely – a jelenlévők egyöntetű véleménye szerint függetlenül példakép lehet mindenkinek a saját szakterületén. Ekkor még mindig nem ért véget a nap, az estét a Ham Ko Ham autentikus cigány folkzenéje és táncház vezette át az éjszakába.

Vasárnap sem maradtunk zene nélkül: a háromnapos rendezvény zárónapján, vasárnap tanévnyitó istentiszteletet tartottak Fekete Károly püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinata alelnökének részvételével, a dicsőítés szolgálatát pedig a a nyíregyházi evangélikus roma szakkollégium fiataljai látták el. „Isten áldását kérjük erre a szövetségre, melyben mi már öt esztendeje együtt vagyunk, azért, hogy ezzel is a Mennyei Gazda szolgálatába álljunk, és teljesítsük azt a küldetést, melyet ránk bízott. Isten áldja meg ebben minden szakkollégiumunkat, annak minden tagját, mert ez a csapat a szakkollégiumi évek után is számontarthatja egymást, és így töltheti be a küldetését sokak javára” – fogalmazott.

Az ünnepélyes tanévnyitó beszédeket is zene keretezte, ezúttal Bach-kompozíciók Vadászi Vivien és Bangó Lajos, a Snétberger Zenei Tehetség Központ tanárai előadásában.

„Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón.” – idézte Az apostolok Cselekedeteinek 27. fejezetét Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a háromnapos esemény végén. A szakkollégiumok tanárai, tanulói olyan közösséget alkotnak, amelyik képes felmutatni másoknak is, hogy minden élet számára van menekülés. A roma szakkollégiumi hálózatnak fontos feladata a társadalomban gyakran tapasztalható pesszimizmussal szemben a bátorítás, a remény felmutatása. Az államtitkár szerint a tanévnyitón jelen lévő diákok annak a bizonyságai, hogy lehet másfajta utat is választani, máshogyan élni – zárta a megnyitót az államtitkár.

Molnár Illés

A konferencia galériája itt található.

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat olyan, történelmi egyházak fenntartásában működő szakkollégiumok szervezete, amelyek a felsőoktatási képzés szakmai támogatása mellett segítik a cigány kultúra ismeretének elmélyítését és a keresztény világnézetet képviselik.

 

Tagjai:

  • Budapesti Református Cigány Szakkollégium (RefoRom)
  • Jezsuita Roma Szakkollégium (JRSZ) - Budapest
  • Magyar Evangélikus Egyház Roma Szakkollégium (MEERSZ) - Nyíregyháza
  • Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium
  • Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiuma (SZKRSZ)
  • Wáli István Református Cigány Szakkollégium (WISZ) - Debrecen