Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz - könyvbemutató

Helyszín: Magyarországi Református Egyház Zsinati Székház, Budapest, Abonyi utca 21.
Időpont: 2016. július 1.

A Cigány Módszertani és Kutató Központ és a protestáns egyházak cigánymissziós vezetői bemutatják a Cigánymissziós Módszertani Füzetek második kötetét.

Az együttműködésben megjelenő kötet a „Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz” címet viseli.

A sorozat a protestáns egyházak cigánymissziós vezetőinek együttműködésének az eredménye: a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, református egyházak cigánymissziói összefogásban kívánnak kilépni a társadalom elé a cigányok elfogadásáért és felzárkózásáért, amely a hazánkat is sújtó társadalmi problémák egyik kulcskérdése. A módszertani füzetek egyes kiadványai a cigányság elérését és az együttélés sok területét érintő kérdésére keresik és adják meg a választ.

A sajtótájékoztatót az együttműködő egyházak részéről Kovács Bálint (baptista), Bakay Péter (evangélikus), Kurdi Zoltán (metodista), Dani Eszter (református), Durkó Albert (pünkösdi) tartják.

 

A sajtótájékoztató programja:

  • - Protestáns összefogás a cigányságért - Durkó Albert
  • - A Cigánymissziós Módszertani Füzetek II. bemutatása - Bakay Péter
  •  - A kiadvány témafelvetéseinek célja, jelentősége. Kinek ajánljuk? - Dani Eszter
  •  - Mit jelent cigányokkal foglalkozni? - Kovács Bálint
  •  - Közös kiadványok - Kurdi Zoltán
  • A sajtó kérdései

Időpont:2016. július 1.,péntek, 13.00 óra.

Helyszín:Magyarországi Református EgyházZsinati Székház, Budapest, Abonyi utca21.

 

Részletek a kiadványból:

„Amennyiben ma a Kárpát-medencében élő felekezetek, gyülekezetek komolyan veszik Krisztus küldetését, nem háríthatják el a cigányok közötti szolgálatot. Ez nem egyes, erre kiválasztott karizmatikus „misszionáriusok” feladata csupán, hanem a gyülekezet közösségének az odafordulása, Krisztus testének a szegények közötti szolgálata.” - Dani Eszter, Magyarországi Református Egyház

„Nem jó motiváció, ha azért akarok szolgálni, hogy kiteljesedjek. A szolgálat önmagam halálát jelenti, teljes megalázkodást, a cigány emberek lábmosását. Itt nem én vagyok a nagy, a bölcs, a mindent tudó, a tapasztalt, az elöl járó, hanem én vagyok a szolga, akit Isten használ, hogy szeretetével átöleljem az elveszettet, elutasítottat, útszélre dobottat.” - Durkó Albert, Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

„Ahhoz, hogy valaki az Isten igéjét magyarázza, nem kell teológiai doktornak lennie. Megtért, Krisztusban új életet kapott embernek viszont igen, akinek megfelelő mértékű bibliaismerete van, és akit kiképeztek arra, hogy miként kerülje el a tévtanításokat. Arra kell törekedni, hogy minél több hívő cigány ember váljon ne csak a Biblia olvasójává, de hirdetőjévé, magyarázójává is.” - Bakay Péter, Magyarországi Evangélikus Egyház

„A kérdések megoldása komplex társadalmi erőfeszítést igényel, de sok példa igazolja, hogy a roma keresztyén közösségekben megerősödik a tanulási kedv. Sok lehetőség van az olvasásra, hiszen a hívők számára a Biblia és a keresztyén irodalom olvasása belső igénnyé válik.” - Kurdi Zoltán, Magyarországi Metodista Egyház

„Az előítélet sajnos még a keresztyén közösségekben is megvan, és a „jobb a békesség” elve miatt a külön gyülekezetet szorgalmazzák. Az egymás elfogadásában a cigány emberek jobb példát mutatnak a magyaroknak, mert a megtérés előtt ők is elutasítóak a magyarokkal szemben, de a megtérés után hamarabb tudnak nyitni.” - Kovács Bálint, Magyarországi Baptista Egyház