A Cigánymisszió munkatársai


Tóth Anita, országos cigánymissziós referens
e-mail: toth.anita@reformatus.hu
tel.: +36 1 4600 700; mobil: +36 30 179 8840

Országos cigánymissziós referensként feladatom az egyházban folyó cigánymissziós munka segítése, és az egyház cigánymissziós stratégiájához tartozó cselekvési terv megvalósítása (melyről itt és itt olvashat). Ennek érdekében konferenciákat, képzéseket, szakmai műhelyeket szervezek, szakmai anyagok elkészülését és közzétételét koordinálom – mindezekkel támogatva a gyülekezeti cigánymisszós szolgálatokat.


Dani Eszter, misszióiiroda-vezető
e-mail: dani.eszter@reformatus.hu
tel.: +36 1 4600 700; mobil: +36 30456 6984

Az egyházközségekben, egyházmegyékben és egyházkerületekben végzett – az illetékes vezető tisztségviselők és testületek által irányított – missziói tevékenységeket folyamatosan figyelem, számbaveszem az elnöki (esperesi és püspöki), valamint a szakelőadói jelentések alapján, s összegezem. A missziói törvény (1995. évi II. tv.) alapján a Zsinat és a Zsinati Tanács hatáskörébe tartozó missziói feladatok ügyeit rendezem, segítem és koordinálom.


Naszádi Krisztina, projektkoordinátor
e-mail: naszadi.kriszta@reformatus.hu
mobil: +36 30 985 2213

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS projektkoordinátoraként dolgozom, amely támogatja a magyar református gyülekezetekben folyó cigánymissziós munkát. Segítek a projektek elkészítésében, a futó programok munkatársainak képzéseket és tereplátogatásokat szervezek. Igyekszem válaszolni a projekttel kapcsolatos kérdésekre, látogatom a helyszíneket és én tartom a kapcsolatot a svájci központ képviselőjével. Ha időm engedi, szívesen írok a ciganymisszio.reformatus.hu honlapra is.


Velkey Laura, programkoordinátor
e-mail: velkey.laura@reformatus.hu
mobil: +36 30 429 2813

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS programkoordinátoraként dolgozom. A roma inklúzió a református iskolákban program a későbbi inklúziós iskolafejlesztési programok és pályázatok megvalósításában kívánja segíteni a református általános iskolák munkáját. Részt veszek a programot előkészítő kutatás és pilot program lebonyolításában, képzések, szakmai műhelyek szervezésében, tartom a kapcsolatot az iskolákkal és a svájci iroda képviselőjével.


Eperjesi Tamás, projektkoordinátor

e-mail: eperjesi.tamas@reformatus.hu
mobil: +36 30 958 5444

Az Európai Unió által támogatott, a nemzeti célokat meghatározó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázati kiírásán a Magyarországi Református Egyház (MRE) által elnyert program koordinálásában és szakmai tervének végrehajtásáért felelős munkatársként dolgozom. Közvetlen feladatom az egyház és a civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésének támogatása, a szemléletformálás és a közösségfejlesztés a roma és nem roma hátrányos helyzetű emberek, valamint a MRE intézményeinek és gyülekezeteinek a projekt által érintett munkatársai és a végrehajtásba bekapcsolódó potenciális segítők között. A programot a Magyar Szupervízorok és Szupervízor-Coachok Társaságával partnerségben valósítjuk meg.


Sztojka Szabina, mentor

e-mail: sztojka.szabina@reformatus.hu
mobil: +36 30 664 5323

Negyedéves teológus-lelkész szakos hallgató vagyok, több éve segítem cigánymisszió munkáját - jelenleg az Együtt Egymásért program mentoraként a kétéves képzésben résztvevők támogatása a legfőbb feladatom. Szívügyemnek tekintem a kiengesztelődési szolgálatot, melynek részeként szemináriumokat és képzéseket szervezek társaimmal Magyarországon.


Gáspár Barbara, ügyintéző
e-mail: 
gaspar.barbara@reformatus.hu
mobil: +36 30 653 8511

Az országos cigánymissziós referens munkáját segítem a lelkészekkel, közösségekkel, gyülekezetekkel való kapcsolattartásban, emellett szerepet vállalok a továbbképzések, konferenciák, megbeszélések, tereplátogatások, cigánymissziós szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátásában. 


Dezső Attila, kommunikációs munkatárs
e-mail: dezso.attila@reformatus.hu
mobil: +36 30 425 3103

Feladataim közé tartozik a cigánymissziós honlap tartalmainak szerkesztése és menedzselése, sajtófigyelés, kapcsolattartás a média munkatársaival, valamint a cigánymisszió eseményeinek dokumentálása. Mindezek mellett a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium, valamint a Budapesti Református Cigány Szakkollégium kommunikációjáért is én felelek. Munkakörömbe tartozik a Cigánymisszió, valamint a Szakkollégiumok közösségi média-megjelenésének felügyelete, tartalomgyártás, illetve az intézmények különböző eseményeken történő képviselete.