A Cigánymisszió munkatársai

A kapcsolódó témákban bátran keressék munkatársainkat elérhetőségeik valamelyikén!

*

Tóth Anita, országos cigánymissziós referens
e-mail: toth.anita@reformatus.hu
mobil: +36 30 179 8840
Kapcsolódó témák: Az Országos Református Cigánymisszió éves eseményei, szolgálati területei

Országos cigánymissziós referensként feladatom az egyházban folyó cigánymissziós munka segítése, és az egyház cigánymissziós stratégiájához tartozó cselekvési terv megvalósítása (melyről itt és itt olvashat). Ennek érdekében konferenciákat, képzéseket, szakmai műhelyeket szervezek, szakmai anyagok elkészülését és közzétételét koordinálom – mindezekkel támogatva a gyülekezeti cigánymisszós szolgálatokat.

 

Dani Eszter, misszióiiroda-vezető
e-mail: dani.eszter@reformatus.hu
mobil: +36 30 456 6984
Kapcsolódó témák: Az MRE Zsinati Missziói irodáját érintő kérdések, Kiengesztelődés a népek között szeminárium és tréning

Az egyházközségekben, egyházmegyékben és egyházkerületekben végzett – az illetékes vezető tisztségviselők és testületek által irányított – missziói tevékenységeket folyamatosan figyelem, számbaveszem az elnöki (esperesi és püspöki), valamint a szakelőadói jelentések alapján, s összegezem. A missziói törvény (1995. évi II. tv.) alapján a Zsinat és a Zsinati Tanács hatáskörébe tartozó missziói feladatok ügyeit rendezem, segítem és koordinálom.

 

Borbás Réka, szakmai-adminisztrációs munkatárs
e-mail:
borbas.reka@reformatus.hu
mobil: +36 30 314 2284
Kapcsolódó témák: A Cigánymisszió működésének és eseményeinek adminisztrációs háttere, szervezési feladatok

Feladatom az országos Cigánymisszió iroda szakmai feladatainak támogatása, együttműködésben az országos referenssel. Ide tartozik az Országos Református Cigánymisszió által szervezett találkozók, konferenciák, egyéb események és rendezvények szervezési feladatainak ellátása, koordinálása, támogatása és a szolgálat belső a működéshez szükséges adminisztrációs, szervezési és egyéb feladatok elvégzése. Igyekszem mindenkinek a háttérsegítsége lenni.
 

Ignácz Andrea, projektkoordinátor
e-mail: ignacz.andrea@reformatus.hu
mobil: +36 30 985 2213
Kapcsolódó témák: HEKS gyülekezeti program

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS projektkoordinátoraként dolgozom, amely támogatja a magyar református gyülekezetekben folyó cigánymissziós munkát. Segítek a projektek elkészítésében, a futó programok munkatársainak képzéseket és tereplátogatásokat szervezek. Igyekszem válaszolni a projekttel kapcsolatos kérdésekre, látogatom a helyszíneket és én tartom a kapcsolatot a svájci központ képviselőjével. 

 

Ablonczy Dániel, HEKS-programkoordinátor
e-mail: ablonczy.daniel@reformatus.hu
mobil: +36 30 429 2813
Kapcsolódó témák: HEKS Inkluzív iskolaprogram

 

Fitos Renáta, Együtt-egymásért projekt szakmai vezető
e-mail: fitos.renata@reformatus.hu
mobil: +36 30 737 4986
Kapcsolódó témák: Együtt-egymásért gyülekezeti közösségfejlesztő munkatársképzés

Az Országos Református Cigánymisszió gondozásában megvalósuló Együtt-egymásért projekt legfőbb céljai közé tartozik a közösségszervezés, a közösségek fejlesztésének elősegítése, szemléletformálás az egyéni, gyülekezeti és társadalmi szinten. A program egyik fő eleme a gyülekezeti közösségfejlesztő munkatárs képzés, ahol olyan roma és nem roma gyülekezeti tagok képzése történik, akik visszatérve saját közösségeikbe tevékenyen, kreatívan, a helyi református lelkészükkel közösen segítik a gyülekezetük, településük épülését, a helyi cigánymissziós munkát. 

Szakmai vezetőként feladatom a projekt részelemeinek teljes koordinálása. Az egész projekt tekintetében a szakmai háttér biztosítása, a bevont diákjainkkal és gyülekezeteinkkel való szoros kapcsolattartás. 

 

Tomes Attila, Együtt-egymásért projekt mentor
e-mail: tomes.attila@reformatus.hu
mobil: +36 30 653 8511
Kapcsolódó témák: Együtt-egymásért gyülekezeti közösségfejlesztő munkatársképzés

Az Együtt-egymásért program célja, hogy a a gyülekezetek tagjai közösen keressenek megoldásokat a helyi problémákra. Ennek egyik alappillére a roma és nem roma munkatársak képzése, akik karöltve a helyi lelkésszel, presbitériummal, keresik a közösségépítés helyi lehetőségeit és azon dolgoznak, hogy ez meg is valósuljon. Az én feladatom ebben a folyamatban a lelki és szakmai támogatás, közös gondolkodás, tanácsadás.

 

Dezső Attila, kommunikációs munkatárs
e-mail: dezso.attila@reformatus.hu
mobil: +36 30 425 3103
Kapcsolódó témák: A Cigánymisszió honlapjával és közösségi média-felületeivel (Facebook, YouTube, Instagram) kapcsolatos kérdések, sajtó képviselőinek tájékoztatása

Feladataim közé tartozik a cigánymissziós honlap, valamint a hozzánk kapcsolódó közösségi médiás felületek szerkesztése és menedzselése, tartalmak előállítása, sajtófigyelés, kapcsolattartás az egyházi és világi média munkatársaival, valamint a cigánymisszió eseményeinek szöveges, fotós és videós dokumentálása. Mindezek mellett a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium, valamint a Budapesti Református Cigány Szakkollégium kommunikációjában is segítek.